SLUNÍČKA

Učitelky:

Bc. Jana Šupová

Kristýna Rom

Asistentka pedagoga:

Bc. Kristýna Feierfeilová

SLUNÍČKA: 

Naše třída se jmenuje „Sluníčka“ a je složena pouze z předškolních dětí ve věkovém složení 5 – 7 let. Je zaměřena na přípravu dětí na vstup do ZŠ, a to jak z hlediska znalostí a dovedností, tak z hlediska samostatnosti, úrovně komunikace a zodpovědnosti za své chování a rozhodnutí.

Pracujeme s prvky vzdělávacího programu „Začít spolu“  (https://zacit-spolu.cz)

jehož základem jsou centra aktivit, ve kterých děti samostatně nebo ve skupině pracují na zadaném úkolu.

Název TVP:  “BAREVNÉ PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM”