Školní jídelna

vedoucí stravování Mgr. Romana Adamcová

Telefon: 379 497 249

mobil: 604 701 862

JÍDELNÍČEK