Vážení rodiče,
představujeme Vám

MŠ Poběžovice

Byla vystavěna z finančních prostředků EU, Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, v rámci projektu „Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice, za účelem uplatnění principu rovných příležitostí“, za podpory Plzeňského kraje a Města Poběžovice.

K běžnému předškolnímu vzdělávání poskytujeme i péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme několikaleté zkušenosti, vybavení pro péči o tyto děti a plně bezbariérové prostředí. Na škole působí dva speciální pedagogové pro předškolní vzdělávání, asistenti pedagoga a logopedičtí asistenti.