VIZE ŠKOLY

Chceme aby naše škola byla pohodová, veselá, barevná, vstřícná a tolerantní. Vytvoříme školu spolupracující jak uvnitř tak i ven, otevřenou komunikaci a spolupráci mezi učiteli, mezi všemi zaměstnanci, rodiči a partnery z okolí. Budeme pracovat na tom, aby naše škola byla místem které poskytuje společné vzdělávání všem, je pro všechny bezpečná, upřímná a důvěryhodná. Vytvoříme klidnou atmosféru a kulturu školy pro spokojenost zaměstnanců, učitelů, dětí i rodičů. Zajistíme dostatečnou vybavenost školy, podnětné prostředí pro rozvoj dětí, a prostor pro vzdělávání pedagogů. Chceme aby, dítě, které od nás odchází bylo připravené  a motivované pro další vzdělávání,  samostatné, zdravě sebevědomé, projevující vlastní potřeby, názory, empatické. Dítě připravené přijímat normy a pravidla společnosti, s kladným vztahem k okolí, k přírodě, k národu. Jako důležité pro život vidíme schopnost naslouchání a komunikace, se ketrou dětem pomůžeme a vytvoříme pro ni bezpečný prostor. Jsme přesvědčeni, že prožít si úspěch je motivační pro všechny bez rozdílu a umět přijmout i neúspěch je dobrá cesta k tomu, jak být dobrým člověkem.