ŽABIČKY

Učitelka:

Mgr. Lenka Pekárová

Pavlína Berková

Asistentka pedagoga:

Bc. Pavla Psutková

Bc. Lenka Bláhová

ŽABIČKY:

Naše třída je nejmenší v MŠ, může k nám být zapsáno pouze 15 dětí. Nízkého počtu využíváme při naší práci. „Nechvátáme, ale poznáváme“. Máme ve třídě děti, pro které je důležitý individuální přístup, stejně jako cesta, na které poznávají, a která je pro každého jinak dlouhá a jinak klikatá.

Od podzimu do léta pomocí písní, pohádek, příběhů i říkadel, činností, pokusů a experimentů nabízíme dětem vše, co pro další život potřebují. Necháváme jim možnost volby a výběru toho, jak přiloží ruku ke společnému dílu a nabízíme prostor pro objevování, zkoumání a poznávání. Důležité je pro nás kamarádství, poznávání druhých i sebe. Učíme se jeden od druhého, protože každý už něco ví, a co nevíme, to společně zjistíme.  

Název TVP: