MISE - POSLÁNÍ ŠKOLY

Mateřská škola je místem, které dělá dětem radost, protože cílem je šťastné, spokojené, zdravé a aktivní dítě. Vzdělává a vychovává děti v bezpečném a klidném prostředí, aby z něj jednou mohl být spokojený, aktivní a samostatný člověk. Předává dětem takové hodnoty, aby byly schopné najít si v životě své místo, mít prostor i pro druhé, přijímat normy společnosti a uvědomovat si kam patří. Je to první instituce, se kterou se dítě v životě setká a kde si „hrou a nanečisto“ vyzkouší vše, co bude v životě potřebovat. Místo, kde mají všichni šanci na úspěch.