KOŤATA

Učitelky:

Pavla Petrů

Květa Bombalová

Asistentka pedagoga:

Kamila Baštýnová

KOŤATA:

Třídu koťátek navštěvují děti ve věku od 2,5 do 5 let. Věnujeme se všestrannému rozvoji dětí a také environmentální výchově.  Objevujeme spolu svět, který nás obklopuje, snažíme se vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, poznáváme její moudrost a hledáme v ní odpovědi na to, co ještě nevíme. 

Motto naší třídy je: „Příroda je dokonalá učebna, potřebujeme ji jen znovu otevřít a objevit“.

Je známo, že člověk si nejlépe zapamatuje to, co si může sám vyzkoušet, a proto se v naší třídě věnujeme také prožitkovému učení. Svět a přírodu poznáváme pomocí bádání, zkoumání, pokusů a praktických činností. Hledáme a sbíráme v přírodě všechno, co nás zajímá, a co můžeme použít a prozkoumat.

Název TVP:   „ROK S KOCOUREM MŇOUKEM“