BERUŠKY

Učitelky:

Bc. Marie Prokšová

Šárka Mrázová DiS.

Asistentka pedagoga:

Jana Říhová

BERUŠKY:

Naše třída je otevřená dětem ve věku 2,5 – 5 let. Výhodou je možnost umístění sourozenců společně do jedné třídy. Přirozené prostředí ve věkově smíšených třídách také mimo jiné pomáhá při adaptaci malých dětí, přirozeně se v něm rozvíjí sociální dovednosti dětí a je příznivé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Děti se u nás většinou poprvé setkávají s větší komunitou, poprvé jsou samy za sebe, učí se vnímat a respektovat lidi kolem sebe. Naším důležitým cílem je provést děti tímto obdobím, aby se cítily bezpečně a spokojeně, aby si našly svoje místo ve skupině, kamarády a chodily do školky rády. Věříme ve vnitřní potenciál, citlivost a kreativitu každého dítěte a období dětství obecně. V tomto smyslu zařazujeme do vzdělávání některé prvky Montessori pedagogiky. S ohledem na věkové složení dětí přizpůsobujeme prostředí třídy, pomůcky a nabízené činnosti podle principu „Co dělá ruka, mysl si pamatuje“ (Maria Montessori).

Název TVP:  PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU