úvodní stránka

Opatření COVID-19

Vážení rodiče,

Čestné prohlášení bude muset vyplnit každý, kdo po znovuotevření MŠ nastoupí.

Prohlašujete, že jste seznámení s možným rizikem pro osoby, žijící s Vámi ve společné domácnosti a znáte možná rizika, a rovněž prohlašujete, že Vaše dítě neprodělalo v posledních 14 dnech příznaky nemoci COVID -19.

Zvažte Vše prosím pečlivě a předem upozorňuji, že děti s příznakem této nemoci do MŠ NESMÍ !!!

ke stažení: Čestné prohlášení
nahoru webmaster

Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace