úvodní stránka

Režim tříd

INFORMACE A REŽIM TŘÍD

Platby školného a stravného jsou prováděny bezhotovostně, a se zpětnou splatností.

Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.30.

Pro rodiče je MŠ otevřena:

6.15 - 8.00příchod dětí
12.00 - 13.00odchod po obědě
15.00 - 16.30odchod odpoledne

V ostatní dobu se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká.

Pozdější příchod nebo dřívější odchod je třeba domluvit telefonicky nebo s učitelkou na třídě, případně lze použít zvonek u vchodu do jednotlivých oddělení.

Číslo telefonu: 379 497 249, 733 713 400

Způsob nakládání s prádlem:

Výměnu a praní prádla zajišťuje mateřská škola, osobní věci dětí rodiče:
lůžkoviny -1x za 21 dní (prádelna MŠ)
ručníky -1x týdně (prádelna MŠ)
pyžama -1x týdně (rodiče)
(v případě potřeby okamžitě)

Režimové uspořádání dne

Příchod do MŠ:6.15 - 8.00 h
Spontánní hra:6.15 - 8.30 h
Svačina:8.30 - 9.00 h
Činnosti řízené učitelkou:9.00 - 9.30 h
Pobyt venku:9.30 - 11.30 h
Oběd:11.30 - 12.15 h
Odpočinek, spánek:12.15 - 14.30 h (dle potřeby dětí)
Svačina:14.30 - 15.00 h
Spontánní hra dětí:15.00 - 16.30 h

Denní pohybové aktivity:

Pitný režim:

Otužování:


Provoz třídy SLUNÍČKA - speciální třída

Mgr. Lenka Pekárová
AP: Šárka mrázová DiS.

7.00 - 10.00h


Provoz třídy SLUNÍČKA

Bc. Jana Šupová, Bc. Martina Hrubá

7.00 - 16.00h


Provoz třídy KOŤATA

Pavla Petrů, Květa Bombalová

6.15 - 16.30h


Provoz třídy BERUŠKY

Bc. Marie Prokšová, Pavla Psutková
AP: Alena Vaňková DiS.

7.00 - 15.30h


nahoru webmaster

Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace