úvodní stránka

O nás

Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace

NÁZEV Školního vzdělávacího programu od roku 2015/20163:

DUHOVÁ CESTA

vychází z významné situace v historii školy - výstavby a otevření nové budovy mateřské školy
MOTTO:

"NA ZAČÁTKU ZÁLEŽÍ VŠECKO..."

J. A. KOMENSKÝ

Provoz MŠ je celodenní, v době od 6.15 do 16.30 hodin.

Nová budova MŠ byla vystavěna z finančních prostředků Evropské Unie, Regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad, v rámci projektu "Modernizace MŠ Poběžovice, za účelem uplatnění principu rovných příležitostí", dále za podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje a Města Poběžovice.

Součástí projektu bylo i vybavení zcela nové budovy nábytkem, hračkami a elektronikou pro děti, nové a moderní technologie a vybavení kuchyně, a vybudování a vybavení školní zahrady.

K běžnému předškolnímu vzdělávání nabízíme péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou zajišťuje asistent pedagoga, a dále péči o děti s vadami řeči, nebo kombinovanými vadami, ve speciální třídě, zajištěné kvalifikovaným personálem.

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Pekárová Lenkaředitelka školy
Bc. Prokšová Mariezást. ředitelky
Bc. Šupová Janaučitelka
Psutková Pavlaučitelka
Bombalová Květaučitelka
Petrů Pavlaučitelka
Bc. Hrubá Martinaučitelka
Provozní zaměstnanci:
Adamcová Romanavedoucí stravování
Jana Nemergutovákuchařka
Hrachová Martakuchařka
Jedličková Miloslavauklízečka
Koptíková Jaroslavauklízečka
Říhová Janauklízečka

Dle počtu dětí a aktuálních potřeb školy zajišťujeme další pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga a provozní zaměstnance.

Partneři školy:

SPC Horšovský Týn- poradenské zařízení
MKIS Poběžovice- kulturní akce
PPP Domažlice- poradenská činnost
ZŠ Poběžovice- kulturní a sportovní akce, adaptace předškoláků
Kindergarten St. Elizabeth Furth im Wald- přeshraniční spolupráce
DPS Poběžovice- kulturní akce pro seniory
SPC Plzeň- poradenské zařízení

USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY

Výstavbou nové budovy došlo k navýšení kapacity mateřské školy, a rozšíření provozu o jednu třídu - speciální třídu. Od školního roku 2012/2013 jsme čtyřtřídní mateřská škola. Tři třídy běžné, a jedna pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Maximální počet dětí na třídách je 28, ve speciální třídě 14.

Ve dvou třídách jsou děti od 3 (výjimečně 2) do 5 let.

Jedna třída je pro předškolní děti 5-6 let. Pracuje v programu "Začít spolu".

- třídy jsou tedy věkově smíšené.

Dětem, které školu navštěvují posledním rokem, je ve všech třídách poskytována předškolní výchova a vzdělávání.

Třídy mají své názvy, třídní vzdělávací programy, svou specializaci a zaměření.

U zápisu do mateřské školy nabízíme rodičům možnost výběru, do které třídy, podle jejího zaměření, své dítě zařadí.

ZAMĚŘENÍ TŘÍD:

I. třída - SLUNÍČKA - ŽLUTÁ

"ZAČÍT SPOLU" - předškolní třída
- tř. učitelka: Bc. Jana Šupová

II. třída - KOŤATA

- ekologie - Projekt ČTYŘLÍSTEK
- tř. učitelky: Pavla Petrů, Květa Bombalová

III. třída - BERUŠKY

- multikulturní výchova - Projekt TKANIČKA + program pro děti ze znevýhodněného prostředí
- tř. učitelky: Bc. Pavla Psutková, Bc. Marie Prokšová

IV. třída - SLUNÍČKA - ORANŽOVÁ

- speciální třída
- tř. učitelka: Mgr. Lenka Pekárová

Zápis do mateřské školy probíhá zpravidla v první polovině května předchozího školního roku, kdy by mělo dítě do MŠ nastoupit. Dítě je možné do mateřské školy přijmout i v průběhu roku. Bližší informace jsou vždy zveřejňovány na plakátech, v místním zpravodaji a tisku.

nahoru webmaster

Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace